Erasmus+

archivopub.jpg

El programa Erasmus+ és un programa europeu que té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants per realitzar estudis i
pràctiques a l’estranger. A més ajudarà a les institucions de Formació Professional a crear associacions estratègiques amb altres organitzacions i empreses i establir així relacions
sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats de feina i les habilitats personals i, d’aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l’economia
europea.
El programa subvenciona diferents accions. La relacionada amb formació professional són les estades d’alumnes per a la realització de pràctiques en empreses (mòdul de FCT) o
centres de treball d’un altre país europeu. Aquesta participació en el programa s’anomena Mobilitat d’estudiants per a pràctiques. Aquesta estada en una empresa o centre de treball estranger té com a finalitats contribuir a l’adaptació a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, l’adquisició d’aptituds específiques i la millora de la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió. Aquestes pràctiques poden anar acompanyades, en cas necessari, de cursos de preparació o de cursos d’actualització en
la llengua d’acollida o de treball. El centre sol·licita ajudes per a la realització d’una part del període de pràctiques formatives a l’estranger.
Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (despeses de viatge, allotjament, manutenció i
assegurança).


Projecte Erasmus + FP EuroFP Balears III (2017­1­ES01­KA102­037681) Curs 17­-18
L’IES Porto Cristo durant el curs 2017/2018 participa en el projecte a través del consorci de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears.
L’IES Porto Cristo en concret participa per primera vegada en aquesta experiència dins el programa projecte Erasmus + 2017­1­ES01­KA102­037681 organitzat per la DGFPFP.
Dins aquest programa ens han concedit 3 mobilitats per alumnes i 2 per professors.

Dues alumnes del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència aniran a fer pràctiques a una residencia holandesa i la tercera alumne anirà a fer pràctiques a una residència geriàtrica a Finlandia.

Projecte Erasmus EuroFP Balears IV (2018­1­ES01­KA102­049410) Curs 18­-19
L’IES Porto Cristo en concret participa per segona vegada en aquesta experiència dins el programa projecte Erasmus + 2017­1­ES01­KA102­037681 organitzat per la DGFPFP.
Dins aquest programa ens han concedit 3 mobilitats per alumnes i 2 per professors.
Dues alumnes del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència aniran a fer pràctiques a una residencia holandesa encara per determinar supervisades i
tutoritzades per l’institut holandes de Drenthe College ( https://www.drenthecollege.nl/ ).
Un Alumne del CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes anirà a fer pràctiques a una empresa de la Republicà Txeca encara per determinar supervisat per la empresa
intermediària Connecting Europe ( http://www.connectingeu.eu/ ).

 

cofinanciado.png