PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2019/20


ADMISSIO

 

TRÍPTIC INFORMATIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

bullet titulo2

FP BÀSICA

Llistat definitiu admissió 1es opcions FP Bàsica Informàtica i comunicacions (NOVETAT)

Llistat definitiu admissió 2es opcions FP Bàsica Informàtica i comunicacions (NOVETAT)

 

FP GRAU MITJÀ

Llistat definitiu admissió 1es opcions CFGM Atenció Persones Situació Dependència (NOVETAT)

Llistat definitiu admissió 2nes opcions CFGM Atenció Persones Situació Dependència (NOVETAT)

Llistat admissió pendents de setembre CFGM Atenció Persones Situació Dependència 

Llistat definitiu admissió 1es opcions CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes (NOVETAT)

Llistat definitiu admissió 2nes opcions CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes (NOVETAT)

Llistat admissió pendents de setembre CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tràmit Fora de termini: 

Si vos heu despistat i no heu pensat a presentar la sol·licitud d'admissió a FP Grau Mitjà o a FP Bàsica a les dates establertes, podreu fer una sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica (tràmit telemàtic) de l' 1 al 15 de setembre al següent enllaç.

 

CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA FP

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic o presencial). En ambdós casos s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud al centre demanat en primera opció.

Del 3 al 28 de juny

Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

8 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions.

8, 9 i 10 de juliol

Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

11 de juliol

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions).

Publicació de la llista de pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

18 de juliol

Matrícula als cicles formatius.

18, 19 i 22 de juliol

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

23 i 24 de juliol

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

31 de juliol

Sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica (tràmit telemàtic).

De l’1 al 15 de setembre