OFERTA FORMATIVA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2021/22 (Clicau damunt)

                                 PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2021/22 (Clicau damunt)

                                              AQUÍ PODEU CONSULTAR L'ESTAT DE LA VOSTRA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ FP

                                  

                                          Llistat definitiu admissió FP GM Atenció Pers. Situació Dependència via ESO

                                      Llistat definitiu admissió FP GM Atenció Pers. Situació Dependència ALTRES VIES

                                                       Llista d'espera admissió FP GM Atenció Pers. Situació Dependència

                               

                                Llistat definitiu admissió FP GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes via ESO 1res opcions

                                      Llistat definitiu admissió FP GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes via FPB 1res opcions

                                     Llistat definitiu admissió FP GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes via ESO 2nes opcions

                                   Llistat definitiu admissió FP GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes Altres Vies 2nes opcions

                                       

                                               Llistat definitiu admissió FP Bàsica Informàtica i Comunicacions

                                                       Llista d'espera admissió FP Bàsica Informàtica i Comunicacions

                                                                       

                                                                   EXCLOSOS ADMISSIÓ FP GM

                                                  MOLT IMPORTANT: SI TENIU PLAÇA RESERVADA I NO LA VOLEU PERDRE

                                                             HEU DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA ENTRE EL 20 I EL 22 DE JULIOL 

                                                                             

 

                                              Tràmits d'Admissió a FP Presencial i Dual (Clicau damunt)     ADMISSIO

              El tràmit d'FP Presencial i Dual es tornarà a obrir de l'1 al 7 de Setembre.

 
 

        CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS D'FP (CURS 2021-2022). Règim presencial.

           Podeu descarregar el calendari a aquest enllaç (Clicau damunt).

1a Fase:   Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment)
                  Persones amb requisits d’accés

De l’1 de juny al 30 de juny

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

1 de juliol

Publicació de la llista provisional de persones admeses (per cada una de les vies d’accés, sense adjudicacions).

9 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions.

9, 12 i 13 de juliol

Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicacions i en espera (per cada una de les vies d’accés, amb adjudicacions)

 

20 de juliol

Matrícula als cicles formatius.

20, 21 i 22 de juliol

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

23 i 26 de juliol

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

a partir de dia 30 de juliol

2a Fase:     Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment)
                    grup 1 (persones sense plaça al juny),
                    grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació)
                    i grup 3 (els que volen fer millora d’opció i sol·licitants nous).

De l’1 al 7 de setembre

Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació.

7 de setembre

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

8 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses (sense adjudicació) del grup 1 (sense plaça juny), grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació) i grup 3 (fora de termini i els que volen fer millora d’opció).

14 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions.

14, 15 i 16 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb assignació de les placesvacants

22 de setembre

Matrícula de les persones que han obtingut plaça al cicle formatiu o mòduls sol·licitats.

22 i 23 de setembre

Inici de les activitats lectives

24 de setembre

Inici de les cites de les persones sense plaça, adjudicacions i matrícula als

centres.(Prèvia petició de cita a escolarització d’FP.)

28 de setembre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.

De l’1 al 15 d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.

15 d’octubre