Coordinadors específics PDF Imprimeix Correu electrònic

 

Projecte de Qualitat

Fina Ferré

Xarxipèlag

Fina Ferré - Emma Sánchez

Projecte lingüístic

Susanna Mª Gonzalez

Activitats extraescolars

Laura Moreno

Audiovisuals

Joana Ma Melis

Comissió mediambiental

Ma Paula Vidal

Comissió convivència

Eulàlia Gelabert

Biblioteca

Francesca Serra
Pendents i repetidors

Bel Rueda

Seccions Europees

Pilar Ortas

Tutors

Sebastià Servera