ACOLLIDA 2n ESO (dimarts 15 de setembre)

 

Les pesones tutores rebran l’alumnat nouvingut a l’entrada de l’institut, és molt important la puntualitat. L’acollida durarà 2 hores. 

 

Horari

Grup

Horari

Grup

Aula

Tutora

Reunió famílies

GOOGLE MEET

Dimarts 15 setembre, 18.30 h

8.15h

2n A1 (2n A)

10.30h

2n A2 (2n F)

A7

Valentí Peris

http://meet.google.com/txj-sjiu-quj

.25h

2n B1 (2n B)

10.40h

2n B2 (2n G)

A8

Susanna Gonzàlez

https://meet.google.com/rca-bhjw-gcp

8.35h

2n C1 (2n C)

11.30h

2n C2 (2n H)

B4

Gemma Capó

https://meet.google.com/kiu-kvwv-brq

8.45h

2n D1 (2n D)

11.40h

2n D2 (2n I)

B5

Pere Andreu

https://meet.google.com/qzy-xgut-qzc?hs=122&authuser=0

8.55h

2n E1 (2n E)

11.50

2n E2 (2n J)

B6

Aina Garí

https://meet.google.com/uyi-ihzq-tox