DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
Joan Moragues foto43

Dimarts  09:55-10:50 h.

Dijous  12:05-13:00 h.

Tutor de 3r ESO D-I
Valentí Peris foto52

Dilluns 13:15-14:20 h.

Dimecres  13:15-14:10 h.

Tutor 2ESO A-F
Joan Umbert JUAN UMBERT MASCARO  Dimecres  11:10-12:05 h. Cap de Departament de Tecnologia