Alumnes de 4t d'ESO i 1r Batxillerat
Dimecres 16 d'octubre és faran les proves de nivell per participar al programa EOIES a les 14:10.
Si teniu dubtes, posau-vos en contacte amb na Joana Maria Font o Maria Antònia Riera.