DEPARTAMENT DE MÚSICA

 

NOM

CÀRREC

MATÈRIES I GRUPS

HORARI ATENCIÓ

PARES/MARES

CORREU ELECTRÒNIC

Carles Sendra Sendra

Cap de departament

Música 1rA, 1rB, 1rE

Música 3rA, 3rC, 3rD

Música 4tA, 4tB, 4tC

Dimarts 9.50-10.45 hores

Maria Caldentey Julià

 

Música 1rC, 1rD

Taller de música 2nA, 2nB, 2nC, 2nD

Música 3rB

Dimarts 11.05-12.00 hores