DEPARTAMENT DE MÚSICA

 

NOM

CÀRREC

MATÈRIES I GRUPS

HORARI ATENCIÓ

PARES/MARES

CORREU ELECTRÒNIC

Carles Sendra Sendra

Cap de departament

Música 1rA, 1rB, 1rC

Música 3rB, 3rC, 3rD

Música 4tA, 4tB, 4tC

Dimecres 9.50-10.45 hores

David Alcover Selva

 

Música 1rD, 1rE

Taller de música 2nA, 2nB, 2nC, 2nD, 2nE

Música 3rA

Divendres 12.00-12.55 hores