Des de l'Escola Oficial d'Idiomes en informen que: "Els alumnes que hagin aprovat l'examen, poden sol·licitar un títol (en el cas de bàsic A2, intermedi 2 (B1), i avançat 2 (B2)) o un certificat acadèmic (en el cas d'intermedi 1 (B1), avançat 1 (B2.1))"
 
Per tal de sol·licitar tant una cosa com l'altra, han de fer el procediment que trobareu als enllaços següents, fer un pagament (9,11€) i dur la documentació a secretaria per tal de tramitar-ho.