DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ANDREU SARD, PEDRO foto1 Dimarts 11:10-12:05  
CALAFAT BOSCH, CATALINA foto12 Dimecres 11:10-12:05  
GARCÍA HERMOSO, ANA foto27 Dilluns 08:55-09:50

Cap de Departament

de Llengües Estrangeres

GIL VACAS, CRISTINA foto31 Dimecres 08:55-09:50  
GIMÉNEZ SANCHIS, ANA MARÍA foto32 Dimecres 09:50-10:45
Divendres 13:00-13:55
Tutora 4t ESO C
LÓPEZ DEFLORY, ESTEFANIA foto36 Dimecres 13:00-13:55  
SANSÓ PORTELL, CATALINA foto63 Divendres 13:00-13:55  
TORRENT ALLÉS, NOELIA foto68 Dimarts 12:05-13:00
Divendres 08:55-09:50
Tutora 3r ESO B