Dates

Les dates de matrícula del programa eoies són: de dia 22 de gener a dia 5 de febrer

Matrícula

Els alumnes hauran de recollir el sobre de matrícula en la secretaria de l'IES i adjuntar:

- Fotocòpia DNI o NIE en vigor
- Full matrícula emplenat amb una fotografia de carnet
- Full pagament matrícula a través de l'Atib (TAXA: 22,80€) -> Podeu mirar les reduccions de matrícula i també les causes d'exempció 

 

Pagrament de taxes

- EOIES General: ( http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133 )

- EOIES Família Nombrosa o monoparental: (http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6134)

+ Info

Trobareu més informació al nostre webwww.eoimanacor.com -> programa eoies.