SemaforDes de la comissió de medi ambient tornam a posar en marxa el concurs d'aula neta i la campanya del semàfor del pati.

El concurs d'aula neta valora que les aules estiguin netes, ordenades i es faci un bon reciclatge, entre d'altres coses. Enguany es donarà un premi a cada avaluació que consistirà en una sessió de cinema a l'aula amb refrescs i crispetes. Vos demanam, que com a professor i/o pares i mares, ens ajudeu a que els vostres alumnes/fills siguin conscients de la importància de mantenir l'aula neta. (+ info)
 
I el semàfor del pati consisteix en revisar cada dia com ha quedat el pati, semàfor verd el pati l'heu deixat net, i vermell el pati està brut. Els divendres es farà el recompte i:
 
- Si hi ha més semàfors verds que vermells s'allargarà el pati 5 minuts un dia de la setmana vinent. Podrem sortir al pati 5 minuts abans.
- Si hi ha més semàfors vermells que verds s'acurçarà el pati 5 minuts un dia de la setmana vinent. Sortirem 5 minuts més tard al pati.   (+ info)
 
A més us informam que demà a 5a hora els alumnes de la comissió de 4t "Feim un centre sostenible" demanaran per entrar a les classes i explicaran el funcionament del concurs i del semàfor. 
 
Gràcies!
 
Maria Paula Vidal
Comissió de medi ambient i Comissió de 4t "Feim un centre sostenible"