CALENDARI MATRÍCULA SETEMBRE CURS 2021/2022
 

Inici

Finalització

  Matrícula SETEMBRE d'ESO i Batxillerat. (Pagament online)

6 de setembre

7 de setembre

2ª Fase de presentació sol·licituds del procés d'admissió de 1r FP Bàsica i de 1r Cicles Formatius de Grau Mitjà. (tràmit telemàtic)

Matrícula 2ª Fase 1r FP Bàsica i 1r Cicles Formatius alumnat admissió. (Presencial)

1 de setembre

22 de setembre

7 de setembre

 23 de setembre

  

       MATRÍCULA ALUMNES PENDENTS DE SETEMBRE (ESO i Batxillerat)

 • Per formalitzar la matrícula haureu de realitzar el pagament online del material didàctic, Apima i assegurança privada a aquest enllaç abans del 7 de setembre.
 • Si promocionau i ja heu emplenat el formulari de matrícula escollint les opcions per al pròxim curs, no haureu d'anar presencialment al centre, bastarà realitzar el pagament abans de dia 7 de setembre.
 • Només haureu de passar per la Secretaria del centre, els dies 6 o 7 de setembre, en el cas de REPETIR o no haver emplenat el formulari de matrícula per al pròxim curs.
 • Teniu tota la informació de la matrícula i el pagament aquí.
 • L'alumnat de Batxillerat que vulgui transport escolar haurà de presentar la següent sol·licitud emplenada a la Secretaria del centre.

 

         

         MATRÍCULA ALUMNAT NOU 1r ESO (CEIP Mitjà de Mar, CEIP Ses Comes i CEIP Talaiot):

 • L'alumnat que comenci 1r d'ESO rebrà els impresos de matrícula al seu centre de primària.
 • La matrícula de 1r d'ESO s'haurà de lliurar presencialment a la Secretaria de l'IES Porto Cristo entre els dies 28 de juny i 2 de juliol.
 • La no matriculació dins el termini establert comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
 • Si necessitau descarregar-vos la documentació ho podeu fer aquí.
 • La informació sobre la matrícula la trobareu aquí.
 • En el cas de voler informació sobre les reunions informatives a les famílies podeu clicar aquí.
 • Si voleu informació sobre els Chromebooks, la trobareu aquí.

          Passes a seguir:

 • Abans d'anar al centre a presentar la documentació de la matrícula, haureu de realitzar el pagament online del material didàctic, Apima i assegurança privada, a aquest enllaç entre el 28 de juny i el 2 de juliol.
 • Teniu tota la informació del pagament aquí.
 • Entregar presencialment la documentació de la matrícula, que us ha facilitat el vostre centre de Primària, a la Secretaria de l'IES Porto Cristo entre el 28 de juny i el 2 de juliol. (Recordau dur tota la documentació emplenada i signada pels 2 pares o tutors i les fotocòpies fetes per no haver de tornar un altre dia).   

         MATRÍCULA ALUMNES QUE JA SÓN DEL CENTRE (ESO i Batxillerat)

 • Ja heu emplenat el formulari de matrícula escollint les opcions per al pròxim curs (si no ho heu fet contactau amb Secretaria al telèfon 971 82 04 32).
 • No heu d'anar presencialment al centre.
 • Tots els alumnes, tant si promocionau al curs següent com si no promocionau, (a no ser que volgueu canviar de centre) haureu de confirmar la matrícula realitzant el pagament online del material didàctic, Apima i assegurança privada a aquest enllaç entre el 28 de juny i el 2 de juliol.
 • Teniu tota la informació del pagament aquí.
 • L'alumnat de Batxillerat que vulgui transport escolar haurà de presentar la següent sol·licitud emplenada a la Secretaria del centre.     

         MATRÍCULA ALUMNAT NOU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ESO

 • No és necessari sol·licitar cita prèvia.
 • Si voleu informació sobre la matrícula la trobareu aquí.
 • Haureu de realitzar el pagament online del material didàctic, Apima i assegurança privada entre el 28 de juny i el 2 de juliol a aquest enllaç abans d'anar al centre a presentar la documentació de la matrícula.
 • Teniu tota la informació del pagament aquí.
 • En el cas de voler informació sobre les reunions informatives a les famílies de 1r d'ESO podeu clicar aquí.
 • Si voleu informació sobre els Chromebook (només per als alumnes de 1r d'ESO) la trobareu aquí.
 • Entregar la documentació de la matrícula entre el 28 de juny i el 2 de juliol presencialment a la Secretaria de l'IES Porto Cristo. (Recordau dur tota la documentació emplenada i signada pels 2 pares o tutors i les fotocòpies fetes per no haver de tornar un altre dia).
 • La no matriculació dins el termini establert comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
 • Us podreu descarregar la documentació de la matrícula clicant damunt el curs corresponent:  

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

  

  MATRÍCULA ALUMNAT NOU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ DE BATXILLERAT 

 • Heu de fer la sol·licitud per l'admissió de batxillerat (tràmit telemàtic) a aquest enllaç entre el 14 i el 18 de juny tant si ho heu aprovat tot, com si duis matèries pendents de setembre.
 • Una vegada publicada la llista definitiva d'admissió haureu de venir al centre a matricular-vos entre els dies 13 i 15 de juliol. (No és necessari sol·licitar cita prèvia).
 • Si voleu informació sobre la matrícula la trobareu aquí.
 • Realitzar el pagament del material didàctic, Apima i assegurança privada a aquest enllaç entre el 13 i el 15 de juliol, abans d'anar al centre a presentar la documentació de la matrícula.
 • Teniu tota la informació sobre el pagament aquí.
 • Entregar la documentació de la matrícula entre el 13 i el 15 de juliol presencialment a la Secretaria de l'IES Porto Cristo. (Recordau dur tota la documentació emplenada i signada pels 2 pares o tutors i les fotocòpies fetes per no haver de tornar un altre dia).
 • Us podreu descarregar la documentació de la matrícula de Batxillerat clicant damunt el curs corresponent:

 

1r Batxillerat

2n Batxillerat

      

         MATRÍCULA ALUMNAT DE 2n d'FP BÀSICA I DE 2n DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Ja haureu emplenat el formulari de matrícula escollint les opcions (curs sencer o mòduls solts) per al pròxim curs.
 • Si voleu informació sobre la matrícula de 2n d'FP Bàsica la trobareu aquí.
 • En el cas de voler informació sobre la matrícula de 2n dels Cicles Formatius de Grau Mitjà clicau aquí.
 • No heu d'anar presencialment al centre ni sol·licitar cita prèvia per la matriculació.
 • Simplement confirmareu la matrícula realitzant el pagament online del material didàctic, Apima i assegurança privada a aquest enllaç entre el 28 de juny i el 15 de juliol.

 

         MATRÍCULA ALUMNAT DE 1r DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Pensau que si voleu començar una FP Bàsica o un Cicle Formatiu de Grau Mitja dels que tenim al nostre centre haureu de fer la sol·licitud d'admissió online a aquest enllaç entre l'1 i el 30 de juny.
 • Una vegada surti el llistat definitiu d'admissió haureu de formalitzar la matrícula entre dia 20 i 22 de juliol.
 • La no matriculació dins el termini establert comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
 • Podeu consultar les instruccions de la matrícula de Formació Professional a aquest enllaç.
 • Abans d'anar al centre a presentar la documentació de la matrícula, haureu de realitzar el pagament online del material didàctic, Apima i assegurança privada, a aquest enllaç.
 • Trobareu tota la informació sobre el pagament de 1r d'FP Bàsica aquí.
 • Si voleu informació sobre el pagament de 1r dels Cicles Formatius de Grau Mitjà la trobareu aquí.
 • Us podreu descarregar la documentació de la matrícula de Formació Professional clicant damunt el curs corresponent:

 

 

1r i 2n FP Bàsica 

Informàtica

1r i 2n CFGM

At. Pers. Sit. Dependència

1r i 2n CFGM

Sist. Microinf. Xarxes

 Autorització veu i imatges

(Alumnat major d'edat)