DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PLÀSTICA  

NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
FOTO CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
Joan Roig

 

Dimarts 10:00 - 11:00 h.

  Cap audiovisuals

 

Jana López

Dimecres12:00 - 13:00 h.

Divendres 11:00 - 12:00 h.

LOPEZ JANA

Tutor 1r ESO G


Cap del Departament de Dibuix i educació plàstica i visual.
Joana M. Melis

Dilluns 11:00 - 12:00 h.

MELIS JOANA M

Tutor 1r ESO G


  Coordinadora d'Audiovisuals


  Representant en el Consell Escolar


 

DEPARTAMENT DE MÚSICA

 

PROFESSORA HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
FOTO CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
Esther Martínez 

Dimarts 12:00 - 13:00 h.

Divendres 10:00 - 11:00 h.

MARIA ESTER MARTINEZ MORENO Tutora 1r D
Miquela Orfí

Dijous 10:00 - 11:00 h.