DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
BARRULL BADIA, JOSEP RAMON

 

foto4

Dilluns 13:00-13:55 Director

 

BAUÇÀ PORTELL, MARIA ANTÒNIA

foto5

Dimarts 09:50-10:45
Dilluns 09:50-10:45
Tutora 2n Batxillerat-A
CAMARGO ADROVER, JUAN JESÚS

foto13

Dimecres 08:55-09:50
Dilluns 09:50-10:45
Tutor 1r Batxillerat-A
FUSTER MARTORELL, MARINA foto23 Dimarts 08:55-09:50
Dimarts 09:50-10:45

Tutora 2n ESO E

Cap de Departament de Ciències Socials, Geografia i Història 

Representant en el Consell Escolar

GENOVART RAPADO, MAGDALENA

foto30

Divendres 12:05-13:00  
MORENO VELASCO, LAURA

foto44

Dimarts 12:05-13:00 Coordinadora d'Activitats Complementàries i Extraescolars
PANDO TORRES, CONCEPCIÓN

foto48

Dimarts 13:00-13:55  
SANTAMARIA HERRERO, JORGE MIGUEL

foto64

Dilluns 12:05-13:00
Dijous 11:10-12:05

Tutor 1r ESO B

Representant en el Consell Escolar

SUREDA BOSCH, MARIA MONSERRAT

foto66

Divendres 08:55-09:50
Dilluns 09:50-10:45
Tutora 4t ESO A