Convocatòria d'abril 2018


 CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS

Per poder recuperar les assignatures que arrossegau dels cursos anteriors cladrà que es presenteu als exàmens de recuperació de la convocatòria d'abril de l'any 2018.

En el següent document trobareu els criteris de recuperació, de cadascuna de les pendents, desglossats per assignatures i cursos. Assegureu-vos de llegir-los i haver-los entés bé abans de presentar-vos a l'examen, així no donarem peu a malentesos.

 

 CALENDARI D'EXÀMENS D'ASSIGNATURES PENDENTS

 

HORARI

DILLUNS 23

DIMARTS 24

DIMECRES 25 

DIJOUS 26

DIVENDRES 27

8:00-8:55

   

 Matemàtiques

(Aula: A8)

 

 

C. Naturals

(Aula: A4)

8:55-9:50

     

 Castellà

(Aula: A5)

Català

(Aula: 1r de Batx B)

 

9:50-10:45

       

Llengües Estrangeres

(Aula: B7 i B8)

11:10-12:05

       

Educació Plàstica i Visual

(Aula de música)

Música

(Aula de música)

 

12:05-13:00

 

Educació Física

 Tecnologia

(Aula: Taller)

 
 
 

C. Socials

ES FARÀ DIA 4 DE MAIG

 (Aula A2)

13:00-13:55