Des de L'IES Porto Cristo volem expressar el nostre condol a tota la família i amics del nostre exalumne Ruben Garcia.

El teu somriure sempre ens acompanyarà. DEP.

 

                                             PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ (Clicau damunt) 

        

         Documentació a presentar al centre educatiu per a la inscripció a la Prova d'accés de grau mitjà:

          (Clicau damunt per descarregar la documentació)

                    Les persones que presentaren la seva inscripció al centre educatiu abans de l’entrada de l’estat d’alarma,

           no cal que la tornin a presentar. Es recomana que dia 5 de juny comprovin a les llistes provisionals de persones

           admeses que la inscripció és correcta.

 

PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FP

Requisits

Tenir 17 anys complerts o complir-los  dins el 2020

Ampliació període d’inscripció

del 25 al 29 de maig de 2020

On presentar la inscripció?

a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova

Centres on es fa

IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)

IES Josep Sureda i Blanes (Palma)

IES Son Pacs (Palma)

IES Marratxí (Marratxí)

IES Son Ferrer (Calvià)

IES Llucmajor (Llucmajor)

IES Binissalem (Binissalem)

IES Alcúdia (Alcúdia)

IES Mossèn Alcover (Manacor)

IES Puig de Sa Font (Son Servera)

Publicació de la llista provisional de persones admeses

5 de juny

Termini per formular reclamacions a la llista provisional:

8, 9 i 10 de juny, ambdós inclosos.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses:

18 de juny

Quan es realitzaran les proves?

8 i 9 de juliol de 2020

a) 8 de juliol de 2020:
– 10.00 h:  exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part)
– 12.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) 9 de juliol de 2020:
– 10.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 

17 de juliol

Quin preu tenen les proves? 

Com he de pagar-ho?

23,07 euros

pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB:https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx


     
 
                                       PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR
        
         Documentació a presentar al centre educatiu per a la inscripció a la Prova d'accés de grau superior:
          (Clicau damunt per descarregar la documentació)

PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'FP

Requisits

Tenir 19 anys complerts o complir-los  dins el 2020

Ampliació període d’inscripció

del 25 al 29 de maig de 2020

On presentar la inscripció?

a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova

Centres on es fa

a) Opció d’humanitats i ciències socials:

IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.

IES Ramon Llull (Palma).

IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.

IES Berenguer d’Anoia (Inca).

IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.

b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:

IES Josep Maria Llompart (Palma).

IES Son Rullan (Palma).

IES Bendinat (Calvià).

c) Opció de ciències i tecnologia:

IES Politècnic (Palma).

IES Emili Darder (Palma).

Publicació de la llista provisional de persones admeses

5 de juny

Termini per formular reclamacions a la llista provisional:

8, 9 i 10 de juny, ambdós inclosos.

Llista definitiva de persones admeses:

18 de juny

Quan es realitzaran les proves?

a) Dia 8 de juliol de 2020:
– 10.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 12.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).
b) Dia 9 de juliol de 2020:
– 10.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen). 

Llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 

17 de juliol

Quin preu tenen les proves? 

Com he de pagar-ho?

34,59  euros

pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB:https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx