NOM HORES ATENCIÓ PARES CORREU ELECTRÒNIC CÀRREC

 

    Tutor de 2n d'FP Bàsica

 

    Tutor de 1r d'FP Bàsica