NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
LÓPEZ GARCIA, ANTONIO Dimecres de 19:10-20:05  Formació Professional

Tutor de 2n FPB Informàtica i comunicacions

LLABRÉS DARDER, ALBERT Dilluns 19:10 - 18:55 h. Formació Professional

Tutor de 1r FPB Informàtica i comunicacions