NOM HORES ATENCIÓ PARES CORREU ELECTRÒNIC CÀRREC

TORRENS KARMANY, NADAL

Dimecres 17.05-18.00 hores Tutor de 2n d'FP Bàsica

NICOLAU SEGUÍ, ANTONI

 Dimecres 15.55-16.50 hores Tutor de 1r d'FP Bàsica