CURS 2017-18

 

1r Curs.- Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Informàtica   

Aplicacions Informàtiques 
Formació i orientació laboral 
Muntatge i manteniment d'equips
Sistemes operatius
Xarxes locals