WhatsApp Image 2017-09-14 at 12.34.59Els alumnes de 3r d'ESO ja porten 3 anys treballant i cooperant per projectes i és per això que, per encetar aquest nou any acadèmic, l'equip de disseny ha pensat que aquests alumnes ja estan ben preparats per fer feina damunt el camp de la intel·ligència emocional. 

Què és la intel·ligència emocional però? Idò no és més que descubrir la importància de les emocions; és tenir la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments; és la habilitat per percebre emocions, accedir i generar emocions que facilitin el pensament; obtenir coneixement emocional, comprendre emocions i regular les que promoguin tant el creixement emocional com l'intel·lectual. 

Durant les primeres setmanes del curs realitzaran el projecte "Obrim la porta" on, mitjançant activitats lúdiques, deixaran sortir emocions per conèixer la importancia del seu control, treballaran l'autoconeixement i el reforçament de la pròpia autoestima i generaran la qualitat de la empatia envers la resta del grup potenciant amb tot això una reflexió sobre els aspectes que fomentaran una bona cohesió de grup i millorant així l'èxit del treball cooperatiu.

Esperem que aquest projecte els serveixi per prendre consciència de la importància que té l'automotivació, el control dels impulsos, la regulació dels estats d'ànims i l'empatia amb els altres, ja que això els permetrà no només conviure amb la gent que els envolti dins l'aula sinó sobreviure en el món que els espera fóra d'ella.  

WhatsApp Image 20d17-09-14 at 12.23.36

 

WhatsApp Image 2017-09-14 at 12.34.57

WhatsApp Image 2017-09-19 at 21.10.11

 

WhatsApp Image 2017-09-19 at 21.10.10

 

WhatsApp Image 2017-09-19 at 21.10.08

WhatsApp Image 2017-09-14 at 12.34.58

 

WhatsApp Image 2017-09-19 at 14.38.12

WhatsApp Image 2017-09-14 at 12.34.59