GRUP  NOM  HORES ATENCIÓ PARES / MARES CORREU ELECTRÒNIC 
1r CFGM Virtuts Arto Camarena Dimarts 17.05-18.00 hores
2n CFGM  Miquel Barceló Fiol  Dilluns 18.55-19.50 hores