GRUP  NOM  HORES ATENCIÓ PARES / MARES CORREU ELECTRÒNIC 
1r CFGM Virturs Arto Camarena Dimecres 17.05-18.00 hores
2n CFGM  Miquel Barceló Fiol  Dilluns 15.55-16.50 hores