GRUP  NOM  HORES ATENCIÓ PARES / MARES CORREU ELECTRÒNIC 
1r CFGM Ma Catalina Perelló Perelló Dijous 17.05-18.00 hores
2n CFGM  Miquel Barceló Fiol  Dimecres 15.55-16.50 hores