NOM HORES ATENCIÓ PARES CORREU ELECTRÒNIC CÀRREC
BARCELÓ FIOL, MIQUEL

Dimecres 15.55-16.50 hores

Tutor de 2n del CFGM d'Atenció a Persones en situació de dependència
ARTO CAMARENA, VIRTUTS

 Dimecres 17.05-18.00 hores

Tutora de 1r del CFGM d'Atenció a Persones en situació de dependència
MARÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ Dimecres 15.55-16.50 hores Tutor de 1r del CFGM d'Informàtica