logo IAQSE
Vos informam que la propera setmana, del 9 al 12 de maig, els alumnes de 2n d'ESO hauran de fer les proves de diagnòstic IAQSE.

Què són?

Són un conjunt de proves que s’apliquen a l’alumnat de segon curs d’educació secundària obligatòria de tots els centres. També inclou una série de qüestionaris que responen l’alumnat, les seves famílies, el professor i els directors.
 
Per a què es fa?
 
Aquest tipus d’estudis s’està aplicant a tots els països desenvolupats del nostre entorn europeu, i les nostres lleis educatives més recents contemplen la possibilitat de incorporar-les com una fórmula eficaç per millorar la qualitat i l’equitat de la nostra educació. Ajuden a conèixer millor el que saben fer els escolars i els factors que millor contribueixen al seu aprenentatge.
 
De què s'avaluarà a l'estudiant?
 
Les proves consisteixen en la realització d’exercicis vinculats a les competències bàsiques en comunicació lingüística (català, castellà i anglès) i en competència matemàtica. Les proves es proposen valorar la capacitat d’utilitzar i d’aplicar en la vida quotidiana els coneixements i les destreses adquirides. Això és el que significa avaluar competències bàsiques. Les qüestions que hauran de resoldre s’ajusten al nivell de dificultat habitual del curs que estudien.
 
Com es faran?
 
En quatre matins, en sessions d’una hora emmarcades en el seu horari habitual, l’alumnat respondrà per escrit una bateria de qüestions (iguals per a tots els centres). La Comissió d’Avaluació de Diagnòstic, constituïda a cada centre, s’encarregarà de garantir la qualitat i homogeneïtat de l’aplicació i execució de tot el procés.
 
En el nostre institut l'avaluació es realitzarà dins d'aquest horari.
 

Horari

Dimarts

9 de maig

Dimecres

10 de maig

Dijous

11 de maig

Divendres

12 de maig

8:00 - 8:55 Anglès Castellà Català Matemàtiques
 
Els professors responsables repartiran una contrassenyaper alumne per a accedir al programa IAQSE. Un pic de dins cada alumne anirà responent a una bateria de preguntes relacionades amb l'assignatura avaluada (podeu veure un exemple aquí mateix) .
 
 
Quines seran les pautes d'aplicació de cada matèria examinada?
 
Si voleu conéixer les pautes d'aplicació clicau damunt de cada asssignatura en la graella de l'horari anterior.
 
 EXEMPLES D'EXÀMENS D'ALTRES ANYS.
 
- Les professores del departament d'anglès vos han deixat un parell d'exàmens model amb les seves respostes per a que practiqueu si vos ve de gust.
 
 
- Les professores del departament de català vos han deixat un parell de models de prova
 
 
- Els professors del departament de matemàtiques vos han deixat un parell de models de prova
 
 
- Les professores del departament de castellà vos han deixat un parell de models de prova.
 
 
.