2017-03-30 17.14.13Els alumnes de 2n d'ESO, gràcies als seus professors de tecnologia Valentí Peris i Maria Antònia Mas, han pogut gaudir d'una visita al al centre de gestió de residuus de Mallorca, TIRME.

El model de gestió de residus implantat a Mallorca a dia d'avui permet aconseguir l'objectiu estratègic de "abocament zero", sobre la base del com, tots els residus urbans i assimilables lliurats al sistema, són valoritzats material o energèticament. És, sens dubte, un projecte ambientalment avançat, socialment acceptat i econòmicament viable. Per a una illa com Mallorca que viu del turisme i, per tant, del seu paisatge i territori, tenir un model de gestió de residus basat en el "abocament zero" no és un capritx, és gairebé una obligació.

L'objectiu d'aquesta sortida era consciensciar a l'alumnat de la importància d'aconseguir l'objectiu de les 4Rs: 

- Reduir Evitar la producció de residus i el seu nocividad, el que requereix un canvi radical en les pautes de producció i consum.

- Reutilitzar Reutilitzar tot el que es pugui, així s'allarga la vida dels productes i es contribuïx a disminuir la quantitat de residus.

- Reciclar Certs materials continguts en els residus poden ser utilitzats com matèria primera per a la indústria, agricultura i altres usos. Amb el reciclatge estalviem recursos i disminuïm la quantitat de residus dels quals ens hem de desfer.

- Recuperar Recuperar, mitjançant el tractament tèrmic dels residus, l'energia continguda en els mateixos. Amb aquest aprofitament energètic estalviem energia provinent d'altres fonts i reduïm en un 90% el volum total de residus sòlids urbans, eliminant el gran impacte visual i ambiental dels abocadors.

 

Aquí vos deixam un vídeo d'allò que han viscut en primera persona avuí els nostres alumnes.

Per veure més fotos de la sortida entreu a la pàgina de facebook de l'IES Porto Cristo.