La professora en pràctiques, Xisca Duran Servera, vos proposa participar en el programa "I tu, quants minuts sumes?".
 
Aquest és un programa d'Activitat Física que es durà a terme a l'IES Porto Cristo, durant el mes de març, per tots aquells alumnes que vulguin participar-hi. El programa constistirà en realitzar activitat física, amb suport musical, durant els darrers 10 minuts de cadacun dels patis del dilluns, dimecres i divendres al poliesportiu. 
 
Aquesta iniciativa forma part del seu treball de fi de màster de la UIB i la intenció principal d'aquest programa és augmentar el nombre de minuts d'activitat física dels nostres estudiants per tal de millorar la seva qualitat de vida.  
 
Comptam amb la màxima participació dels estudiants! ANIMAU-VOS! 
 
CARTELL XIS 2