Els alumnes de 2n d'ESO durant les darreres quatre setmanes, han dissenyat, calculat els costos, activitats i l'itinerari, en petits grups de 4/5 persones, una possible sortida que els fes il·lusió dur a terme el proper dia 5 de desembre.

Posteriorment, dins de cada grup classe,  els alumnes realitzaren unes presentacions online de les seves propostes per convencer els companys que la seva sortida era la més adequada. Després d'una primera avaluació per part dels companys i professors les sortides seleccionades per competir en referéndum el proper dimecres dia 23 de novembre han estat:

 

 
Curs Grup Sortida
2n A The kings Jungle Park
2n B Tuti-Frutty Orientació a Lluc
2n C La 5a Unió Natura Parc
2n D POP Observatori de Costitx

 

El proper dimecres dia 23 de novembre es reuniran a la biblioteca del centre, on els grups preseleccionats faran la presentació de les seves sortides i, a posteriori, tots els alumnes de 2n d'ESO faran una votació (recordeu dur el carnet d'estudiant) per triar la sortida que finalment quedarà finalista i de la que podran gaudir tots ells. 

jungle parc lluc orientacio natura parc  

observatori   palma jump