IMG 8788El passat divendres dia 10 de novembre l'IES Portocristo assistí a la  II Jornada de Promoció i Educació per a la Salut en el Centres Educatius de les Illes Balears "Els nous reptes en l'educació" que varen tenir lloc a la UIB (+ info).

En aquest tipus de jornada la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Salut pretenen crear un espai de trobada i reflexió entre els professionals de l'educació, sanitaris i altres agents comunitaris sobre els valors i estratègies que promouen la salut i el benestar en els centres educatius i sobre la importància de la participació de tota la comunitat educativa.

Entre altres els objectius principals de la jornada eren: 

— Presentar i difondre el Programa de Centres Educatius Promotors de Salut.

— Reflexionar sobre la participació de tota la comunitat educativa (docents/no docents, alumnes i les seves famílies) com a determinant dels centres educatius promotors de salut.

— Ressaltar la importància de la col·laboració amb els recursos comunitaris per crear entorns que promoguin la salut i el benestar en els centres educatius.

— Facilitar un espai per a l’intercanvi d’experiències dels centres educatius que han participat en el projecte CEPS.

— Reconèixer les bones pràctiques en promoció de la salut dels centres educatius de les Illes Balears.

 

D'entre totes les experiències que els diferents centres docents de les illes intercanviaren destacarem la ponencia de n'Andreu Alba, el nostre policia tutor, que va realitzar una xerrada El policia tutor com a agent de salut sobre les actuacions que es fan en el centre i la coordinació que hi ha entre la figura del policia tutor i l'IES Portocristo.

En acabar, el nostre director, Pep Barrull, va recollir l'acreditació que reconeix el nostre centre com a referent i promotor de la salut. 

IMG 8786

 

IMG 8787

 

IMG 8788