La convocatòria d'exàmens de recuperació d'assignatures pendents es durà a terme en dues convocatòries. La primera serà del 28 de gener fins a l'1 de febrer i la segona serà del 8 al 12 d'abril del 2019.

 

Aquí us deixam una graella amb els CRITERIS DE RECUPERACIÓla distribució horària de les diferents assignatures.

 

Calendaripendents

PENDENTS2