Equip directiu PDF Imprimeix Correu electrònic
DIRECTOR
Pep Barrull Badia
CAP D'ESTUDIS
Xisca Bonet Riera
CAP D'ESTUDIS ADJUNT
Catalina Thomàs Gayà Mesquida
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ PROFESSIONAL Miquel Galmés Galmés
SECRETÀRIA
Antònia Bauzà Lliteras