BATXILLERAT (Clicau damunt l'opcio desitjada)

 

         FORMACIÓ PROFESSIONAL  (Clicau damunt l'opció desitjada)

 

 EXEMPCIONS   (No han de pagar):

  • Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, família nombrosa i monoparental de categoria especial.
  • Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  • Persones en situació d'atur.
  • Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen.
  • Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar.
  • Persones privades de llibertat.
  • Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil.

  (S'ha d'acreditar documentalment al centre).

 

        Per fer el pagament de les taxes corresponents a ALTRES títols acadèmics, diplomes i/o certificats oficials heu d'entrar en aquesta pàgina http://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx de l'Agència Tributària de les Illes Balears, seleecionar dins del Llistat d'Organismes la Conselleria d'Educació i Universitat, i una vegada dins aquesta pàgina només us restarà seleccionar la taxa concreta que voleu pagar.