demo3El dia 24 de febrer els alumnes de 1r de batxillerat que cursen les matèries de Biologia i "Geologia i Anatomia aplicada" varen poder:

– visitar algunes instal·lacions de la universitat de les Illes Balears,

– fer una dissecció de rata amb els objectius d'observar i entendre l'anatomia i fisiologia d'un mamífer,

– extreure glicogen a partir de múscul i de fetge de la rata

– poder demanar dubtes respecte els estudis universitaris als monitors de les activitats.

Aquí veureu un parell de fotografies que així deixen constància.

demo2

 

demo3

demo4

 

demo5

 

demolab