PUNTUACIÓ OBTINGUDA DES D'OCTUBRE AL DESEMBRE 2015                AULANET

GRUP

PUNTUACIÓ CONCURS D'AULA NETA

PUNTUACIÓ OLI

TOTAL

1r A

40

0

40

1r B

48

1,25

49,25

1r C

34

0

34

1r D

32

11,5

43,5

1r E

26

0

26

2n A

35

9

44

2n B

34

0

34

2n C

46

0

46

2n D

45

0

45

3r A

39

0

39

3r B

46

1,25

47,25

3r C

39

0

39

3r D

53

0

53

3rPMAR

52

0

52

4t A

51

0

51

4t B

55

0

55

4RT DIVER

56

0

56

1r BATX

59

0

59

2N BATX

58

0

58

EL GRUP GUANYADOR DEL PRIMER TRIMESTRE(1R BATX) REBRÀ UN BERENAR COM A PREMI PER LA SEVA BONA TASCA.

 

PENSAU QUE AL SEGON TRIMESTRE ES POSA ELS COMPTADORS DEL CONCURS D'AULA A 0. I ES VALORARÀ DINS EL CONCURS D'AULA ELS MÒBILS PER RECICLAR ( 1 PUNT PER CADA MÒBIL QUE ES RECICLI)