OFERTA EDUCATIVA BATXILLERAT CURS 2013-14 PDF Imprimeix Correu electrònic

ÀREES I MATÈRIES

1r curs

2n curs

Ciències per al món contemporani

2

-

Educació física

2

-

Filosofia i ciutadania

3

-

Història d'Espanya

-

3

Història de la filosofia

-

3

Llengua castellana i literatura

3

3

Llengua catalana i literatura

3

3

Anglès

3

3

Religió

2

-

Matèries de modalitat (tres a cada curs)

4 h per matèria

4 h per matèria

Matèria optativa (una a cada curs)

4

4

Tutoria

1

1

TOTAL

35

32Matèries de modalitat:


Batxillerat de ciències socials

1r curs

2n curs

Història del món contemporani

Geografia

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

 

Economia

Economia de l'empresa

 


Història de l'art

Batxillerat de ciències i tecnologia

1r curs

2n curs

Física i química

Matemàtiques II

 

Matemàtiques I

Física

 

Biologia

Química

 

Dibuix tècnic

Biologia

 

 

Dibuix tècnic II

Matèries optatives:Assignatura

Tipus d'optativa

1r batxillerat

Alemany

Optativa general

Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

Optativa general

Història i cultura de les Illes Balears (en xarxa)

Optativa vinculada a la modalitat de ciències socials

Tècniques experimentals

Optativa vinculada a la modalitat de ciències i tecnologia


2n batxillerat

Alemany

Optativa general

Psicologia

Optativa general

Projectes d'investigació

Optativa general

Literatura universal (en xarxa)

Optativa vinculada a la modalitat de ciències socials

Fonaments d'administració i gestió

Optativa vinculada a la modalitat de ciències socials

Further mathematics (en xarxa)

Optativa vinculada a la modalitat de ciències i tecnologia