OFERTA EDUCATIVA ESO CURS 2013-14 PDF Imprimeix Correu electrònic

 

ÀREES I MATÈRIES

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Ciències de la naturalesa

3

3

4

-

Ciències socials

3

3

3

3

Educació eticocívica

-

-

-

2

Educació física

2

2

2

2

Educació per a la ciutadania

-

1

-

-

Educació plàstica i visual

3

-

2

-

Llengua castellana i literatura

4

4

3

3

Llengua catalana i literatura

4

4

3

3

Anglès

3

3

3

4

Matemàtiques

3

4

3

4

Música

3

-

2

-

Tecnologies

-

3

3

-

Optativa

2

2

2

-

Religió/activitat alternativa

1

2

1

1

Tutoria

1

1

1

1

Biologia i geologia

-

-

-

3*

Educació plàstica i visual

-

-

-

3*

Física i química

-

-

-

3*

Informàtica

-

-

-

3*

Tecnologia

-

-

-

3*

Música

-

-

-

3*

Segona llengua estrangera

-

-

-

3*

TOTAL

32

32

32

32

Aquest curs se'ns ha obligat (amb un decret llei tret al setembre) a aplicar el projecte TIL a 1r d'ESO. Les assignatures no lingüístiques d'aquest curs s'impartiran com figura a la següent graella:

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Ciències socials

Ciències naturals

Educació física

Educació plàstica (40 min. setmanals en castellà i la resta en català)

Matemàtiques

Música

Religió / activiitat alternativa


El centre ofereix el programa de seccions europees. Les assignatures que es poden cursar en anglès als diferents cursos són:

1r d'ESO

Processos de comunicació en llengua anglesa

Ciències de la naturalesa

2n d'ESO

Ciències de la naturalesa

Educació per la ciutadania

Taller de matemàtiques

3r d'ESO

Física i química

Tècniques experimentals

4t d'ESO

Física i química

Les optatives que s'ofereixen en el centre són:

1r ESO

Segona llengua estrangera: alemany

Taller de matemàtiques


Processos de comunicació en llengua catalana

Processos de comunicació en llengua anglesa (SSEE)

Taller de teatre (en llengua castellana)
2n ESO

Segona llengua estrangera: alemany

Taller de matemàtiques


Taller de teatre (en llengua castellana)

Taller de música


Taller de matemàtiques (en llengua catalana i llengua anglesa)

Taller d'artesania
3r ESO

Segona llengua estrangera: alemany

Imatge i expressió


Taller de ciències experimentals (en llengua catalana i en llengua anglesa)

Cultura clàssica


Taller de ciències experimentals Taller de premsa


A 4t d'ESO (*)
l'alumnat ha de triar una de les tres opcions, i una de les optatives:

Opció

Música

Educació plàstica i visual

Matemàtiques A ò B

Biologia i geologia

Física i química

Matemàtiques B

Tecnologia

Física i química

Matemàtiques B

Optatives

Informàtica

Informàtica en anglès (SSEE)

Tecnologia

Alemany