Tipus de beca o ajuda Imprimeix Correu electrònic
AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR 1r, 2n, 3r I 4t D'ESO (pendent de la convocatòria per al curs 2013/2014)

BEQUES I AJUDES PER A ALUMNES QUE CURSIN BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS O PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) I ALUMNAS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

AJUDES DE TRANSPORT (pendent de la convocatòria per als cursos 2012/2013 i 2013/2014)

Torna a Secretaria