Horari de curs 2n d'educació secundària obligatòria
Grup D
Data 15/09/2016
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Mat.-D (FRANCISCO JOSE VICENTE)
08:00 - 08:55

EF-D (BIEL MASCARÓ)
08:00 - 08:55

Tecn. I-D (MARIA ANTONIA MAS) (Aula: Taller)
Tecn. I-D (CRISTINA CEREZO) (Aula: Taller)
Tecn. I-DREF (VALENTÍN PERIS) (Aula: Taller)
08:00 - 08:55

RC-CD (FRANCISCO NOVELLA) (Aula: B5)
Valors ètics-CD (MIQUEL RIERA) (Aula: Taller)
08:00 - 08:55

EF-D (BIEL MASCARÓ) (Aula: POLI)
08:55 - 09:50

Tut.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B7)
08:55 - 09:50

L. cast.-D (MARIA MESQUIDA) (Aula: B7)
08:55 - 09:50

A-D (NOELIA TORRENT) (Aula: B7)
08:55 - 09:50

Geog. i hist.-D (MAGDALENA GENOVART) (Aula: B7)
08:55 - 09:50

L. cast.-D (MARIA MESQUIDA) (Aula: B7)
L. cast.-DREF (CATALINA ANNA BONNIN)
09:50 - 10:45

Tut.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B7)
09:50 - 10:45

Geog. i hist.-D (MAGDALENA GENOVART) (Aula: B7)
09:50 - 10:45

SAL-CD2 (JOANA MARIA FONT) (Aula: B5)
SAL-CD1 (PEDRO ANDREU) (Aula: B7)
Música I-CD (JUAN GIMENEZ) (Aula: Musica)
09:50 - 10:45

RFQ-CD (CATALINA MARIA RIERA)
FQ-SSEECD (EMMA SANCHEZ) (Aula: A3)
FQ-D (GUILLEM VANRELL) (Aula: B7)
09:50 - 10:45

Tut.-D (MARIA MESQUIDA) (Aula: B7)
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
11:10 - 12:05

FQ-SSEECD (EMMA SANCHEZ) (Aula: A7)
FQ-D (GUILLEM VANRELL) (Aula: B7)
11:10 - 12:05

Mat.-DREF (MARIA MAGDALENA GELABERT)
Mat.-D (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B7)
11:10 - 12:05

Tut.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B7)
11:10 - 12:05

L. cat.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ)
L. cat.-DREF (PAU QUINA) (Aula: B7)
11:10 - 12:05

A-D (NOELIA TORRENT)
A-DREF (ANA GARCÍA) (Aula: B7)
12:05 - 13:00

Música I-CD (JUAN GIMENEZ) (Aula: Musica)
SAL-CD1 (PEDRO ANDREU) (Aula: B7)
SAL-CD2 (JOANA MARIA FONT) (Aula: B5)
12:05 - 13:00

L. cat.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B7)
12:05 - 13:00

Tut.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B7)
12:05 - 13:00

A-DREF (ANA GARCÍA) (Aula: B7)
A-D (NOELIA TORRENT)
12:05 - 13:00

Mat.-D (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B7)
13:00 - 13:55

Tecn. I-D (MARIA ANTONIA MAS) (Aula: Taller)
Tecn. I-D (CRISTINA CEREZO) (Aula: Taller)
13:00 - 13:55

FQ-SSEECD (EMMA SANCHEZ) (Aula: A6)
FQ-D (GUILLEM VANRELL) (Aula: B7)
13:00 - 13:55

Mat.-D (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B7)
13:00 - 13:55

L. cast.-DREF (ANTONI RIERA) (Aula: B7)
L. cast.-D (MARIA MESQUIDA)
13:00 - 13:55

L. cat.-D (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B7)

 Informació reunió pares 2n ESO D