Horari de curs 2n ESO
Grup D
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Mat.-D (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B6)
08:00 - 08:55

L. cat.-D (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B6)
08:00 - 08:55

Tecn.-INFD (MARÍA DEL PILAR EGEA) (Aula: B6)
08:00 - 08:55

L. cast.-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
08:00 - 08:55

Mat.-D (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B6)
08:55 - 09:50

Ed. c.-D (LUIS CERRADA) (Aula: B6)
08:55 - 09:50

T. art.-ABCDE (MARIA ANTÒNIA OLIVER) (Aula: DIBA)
T. mat.-SSEE (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
T. mús.-ABCDE (DAVID ALCOVER) (Aula: Musica)
PCCAST-ABCDE (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
SAL-ABCDE (PEDRO ANDREU) (Aula: B6)
T. mat.-ABCDE (DAMIANA PILAR JAUME) (Aula: B2)
T. mat.-ABCDE (JUAN MOREY) (Aula: B2)
08:55 - 09:50

RC-ABCDE (LLUIS CELIA) (Aula: A7)
AE-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
08:55 - 09:50

L. cat.-D (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B6)
08:55 - 09:50

Tecn.-D (LAURA AGOST) (Aula: B6)
09:50 - 10:45

CS-D (MARINA FUSTER) (Aula: B6)
09:50 - 10:45

CN-E (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B8)
CN-D (BARBARA MATAS) (Aula: B6)
09:50 - 10:45

Mat.-D (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B6)
RMAT-D (SUSANA DE LA CALLE)
09:50 - 10:45

RANG-D (NOELIA TORRENT)
A-D (CATALINA SANSÓ) (Aula: B6)
09:50 - 10:45

L. cat.-D (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B6)
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
11:05 - 12:00

RC-ABCDE (LLUIS CELIA) (Aula: DA)
AE-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
11:05 - 12:00

Tecn.-D (LAURA AGOST) (Aula: B6)
RTEC-D (ESPERANZA PARERA) (Aula: TECB)
11:05 - 12:00

L. cat.-D (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B6)
11:05 - 12:00

CS-D (MARINA FUSTER) (Aula: B6)
11:05 - 12:00

T. mat.-SSEE (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
T. mat.-ABCDE (JUAN MOREY) (Aula: B2)
T. mat.-ABCDE (DAMIANA PILAR JAUME) (Aula: B2)
T. art.-ABCDE (MARIA ANTÒNIA OLIVER) (Aula: DIBA)
T. mús.-ABCDE (DAVID ALCOVER) (Aula: Musica)
PCCAST-ABCDE (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
SAL-ABCDE (PEDRO ANDREU) (Aula: B6)
12:00 - 12:55

L. cast.-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
12:00 - 12:55

RMAT-D (BERNAT PIZÀ)
Mat.-D (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B6)
12:00 - 12:55

EF-D (PEDRO NAVARRO) (Aula: POLI)
12:00 - 12:55

RCN-DE (JOAN JAUME SIMÓ) (Aula: LABA)
CN-E (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B8)
CN-D (BARBARA MATAS) (Aula: B6)
12:00 - 12:55

A-D (CATALINA SANSÓ) (Aula: B6)
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:50

A-D (CATALINA SANSÓ) (Aula: B6)
12:55 - 13:50

Tut.-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
12:55 - 13:50

L. cast.-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
13:10 - 14:05

CN-E (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B8)
CN-D (BARBARA MATAS) (Aula: B6)
13:10 - 14:05

CS-D (MARINA FUSTER) (Aula: B6)
     
14:05 - 15:00

EF-D (PEDRO NAVARRO) (Aula: POLI)
14:05 - 15:00

L. cast.-D (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B6)
     

 

Informació reunió pares 2n ESO D