Horari de curs 2n ESO
Grup D
Data 27/09/2015
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Mat.-D (ANTONIA BAUZA) (Aula: A8)
08:00 - 08:55

RC-ABCD (LLUIS CELIA) (Aula: DA)
AE-D (PERE ANTONI BENNÀSAR) (Aula: A8)
08:00 - 08:55

R-Tecn.-D (EVA RUIZ) (Aula: Taller)
Tecn.-D (PERE ANTONI BENNÀSAR) (Aula: A8)
08:00 - 08:55

Mat.-D (ANTONIA BAUZA) (Aula: A8)
R-Mat.-D (PABLO JULIÀ) (Aula: A8)
08:00 - 08:55

R-L. cast.-D (CATALINA ANNA BONNIN)
L. cast.-D (MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS) (Aula: A8)
08:55 - 09:50

CN-D (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: A8)
08:55 - 09:50

CS-D (PAULA GUASP) (Aula: A8)
08:55 - 09:50

Mat.-D (ANTONIA BAUZA) (Aula: A8)
08:55 - 09:50

L. cat.-D (APOL·LÒNIA MARIA VENY) (Aula: A8)
08:55 - 09:50

R-A-D (MARINA ROS)
A-D (CATALINA SANSÓ) (Aula: A8)
A-D (ANA BELÉN VALLS) (Aula: A8)
09:50 - 10:45

T. art.-ABCD (VICTOR PALMERO) (Aula: DIBB)
SAL-ABCD (PEDRO ANDREU) (Aula: A8)
T. mat.-ABCD (PABLO JULIÀ) (Aula: A4)
PC-ABCD (MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS) (Aula: A2)
T. mús.-ABCD (FRANCESCA BAUZÀ) (Aula: Musica)
T. mat.-SEE (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: A6)
09:50 - 10:45

EF-D (BIEL MASCARÓ) (Aula: POLI)
09:50 - 10:45

CN-D (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: A8)
09:50 - 10:45

R-CN-CD (CRISTINA LLULL) (Aula: LABB)
R-CN-CD (MARIA VICTÒRIA RIERA) (Aula: LABB)
CN-D (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: A8)
09:50 - 10:45

Mat.-D (ANTONIA BAUZA) (Aula: A8)
R-Mat.-D (PABLO JULIÀ) (Aula: A8)
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
11:05 - 12:00

R-L. cast.-D (MANUEL CIJES) (Aula: A8)
L. cast.-D (MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS) (Aula: A8)
11:05 - 12:00

L. cat.-D (APOL·LÒNIA MARIA VENY) (Aula: A8)
11:05 - 12:00

R-L. cat.-D (FRANCESCA SERRA) (Aula: A8)
L. cat.-D (APOL·LÒNIA MARIA VENY) (Aula: A8)
11:05 - 12:00

R-L. cast.-D (MANUEL CIJES) (Aula: A8)
L. cast.-D (MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS) (Aula: A8)
11:05 - 12:00

CS-D (PAULA GUASP) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

R-L. cat.-D (EULÀLIA GELABERT) (Aula: A8)
L. cat.-D (APOL·LÒNIA MARIA VENY) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

Ed. c.-D (JUAN JESUS CAMARGO) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

CS-D (PAULA GUASP) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

T. mat.-SEE (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: A6)
T. mat.-ABCD (PABLO JULIÀ) (Aula: A4)
T. art.-ABCD (VICTOR PALMERO) (Aula: DIBB)
PC-ABCD (MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS) (Aula: A2)
T. mús.-ABCD (FRANCESCA BAUZÀ) (Aula: Musica)
SAL-ABCD (PEDRO ANDREU) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

EF-D (BIEL MASCARÓ) (Aula: POLI)
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:50

R-A-D (NOELIA TORRENT) (Aula: A8)
A-D (CATALINA SANSÓ) (Aula: A8)
A-D (ANA BELÉN VALLS) (Aula: A8)
12:55 - 13:50

RC-ABCD (LLUIS CELIA) (Aula: A3)
AE-D (PERE ANTONI BENNÀSAR) (Aula: A8)
12:55 - 13:50

Tecn.-D (PERE ANTONI BENNÀSAR) (Aula: A8)
13:10 - 14:05

Tecn.-D (PERE ANTONI BENNÀSAR) (Aula: A8)
13:10 - 14:05

A-D (ANA BELÉN VALLS) (Aula: A8)
A-D (CATALINA SANSÓ) (Aula: A8)
     
14:05 - 15:00

Tut.-D (PERE ANTONI BENNÀSAR) (Aula: A8)
14:05 - 15:00

L. cast.-D (MARIA DEL CARMEN CAÑELLAS) (Aula: A8)
     

 

Informació reunió pares 2n ESO D