Horari de curs 2n d'educació secundària obligatòria
Grup C
Data 15/09/2016
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

Tecn. I-C (VALENTÍN PERIS) (Aula: B5)
08:00 - 08:55

L. cat.-CREF (SUSANNA MARIA GONZÁLEZ) (Aula: B5)
L. cat.-C (APOL·LÒNIA MARIA VENY)
08:00 - 08:55

EF-C (BIEL MASCARÓ) (Aula: POLI)
08:00 - 08:55

Valors ètics-CD (MIQUEL RIERA) (Aula: Taller)
RC-CD (FRANCISCO NOVELLA) (Aula: B5)
08:00 - 08:55

Geog. i hist.-C (MAGDALENA GENOVART) (Aula: B5)
08:55 - 09:50

Tut.-C (VALENTÍN PERIS) (Aula: B5)
08:55 - 09:50

Mat.-C (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B5)
08:55 - 09:50

Mat.-C (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B5)
08:55 - 09:50

A-C (ANA GARCÍA) (Aula: B5)
08:55 - 09:50

Tut.-C (VALENTÍN PERIS) (Aula: B5)
09:50 - 10:45

Tut.-C (VALENTÍN PERIS) (Aula: B5)
09:50 - 10:45

Tecn. I-CREF (VALENTÍN PERIS) (Aula: Taller)
Tecn. I-CREF (CRISTINA CEREZO) (Aula: Taller)
Tecn. I-CREF (MARIA ANTONIA MAS) (Aula: Taller)
09:50 - 10:45

SAL-CD2 (JOANA MARIA FONT) (Aula: B5)
SAL-CD1 (PEDRO ANDREU) (Aula: B7)
Música I-CD (JUAN GIMENEZ) (Aula: Musica)
09:50 - 10:45

FQ-SSEECD (EMMA SANCHEZ) (Aula: A3)
FQ-C (INÉS ROSSELLÓ) (Aula: B5)
RFQ-CD (CATALINA MARIA RIERA)
09:50 - 10:45

A-CREF (NOELIA TORRENT) (Aula: B5)
A-C (ANA GARCÍA)
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
11:10 - 12:05

FQ-C (INÉS ROSSELLÓ) (Aula: B5)
FQ-SSEECD (EMMA SANCHEZ) (Aula: A7)
11:10 - 12:05

A-C (ANA GARCÍA)
A-CREF (NOELIA TORRENT) (Aula: B5)
11:10 - 12:05

Tut.-C (VALENTÍN PERIS) (Aula: B5)
11:10 - 12:05

Geog. i hist.-C (MAGDALENA GENOVART) (Aula: B5)
11:10 - 12:05

L. cast.-CREF (MARIA MESQUIDA) (Aula: B5)
L. cast.-C (MARIA ANGELA SIMARRO)
L. cast.-C (TERESA BELLIDO)
12:05 - 13:00

SAL-CD2 (JOANA MARIA FONT) (Aula: B5)
SAL-CD1 (PEDRO ANDREU) (Aula: B7)
Música I-CD (JUAN GIMENEZ) (Aula: Musica)
12:05 - 13:00

L. cast.-C (TERESA BELLIDO) (Aula: B5)
L. cast.-C (MARIA ANGELA SIMARRO) (Aula: B5)
L. cast.-CREF (CATALINA ANNA BONNIN)
12:05 - 13:00

Tut.-C (VALENTÍN PERIS) (Aula: B5)
12:05 - 13:00

L. cat.-C (APOL·LÒNIA MARIA VENY) (Aula: B5)
12:05 - 13:00

EF-C (BIEL MASCARÓ)
13:00 - 13:55

L. cat.-C (APOL·LÒNIA MARIA VENY) (Aula: B5)
13:00 - 13:55

FQ-SSEECD (EMMA SANCHEZ) (Aula: A6)
FQ-C (INÉS ROSSELLÓ) (Aula: B5)
13:00 - 13:55

L. cast.-CREF (CATALINA ANNA BONNIN)
L. cast.-C (TERESA BELLIDO) (Aula: B5)
L. cast.-C (MARIA ANGELA SIMARRO) (Aula: B5)
13:00 - 13:55

Mat.-C (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B5)
13:00 - 13:55

Mat.-CREF (MARIA MAGDALENA GELABERT) (Aula: B5)
Mat.-C (FRANCISCO JOSE VICENTE)

 

Informació reunió pares 2n ESO C