Horari de curs 2n ESO
Grup C
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

EF-C (PEDRO NAVARRO) (Aula: POLI)
08:00 - 08:55

L. cast.-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
08:00 - 08:55

L. cat.-C (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B4)
08:00 - 08:55

CN-ABC (MARIA TERESA MORENO) (Aula: B4)
CN-BC (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B2)
CN-SSEE (EMMA SANCHEZ) (Aula: A8)
CN-AB (BARBARA MATAS) (Aula: B1)
08:00 - 08:55

L. cast.-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
08:55 - 09:50

RMAT-C (SUSANA DE LA CALLE)
Mat.-C (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B4)
08:55 - 09:50

SAL-ABCDE (PEDRO ANDREU) (Aula: B6)
T. mús.-ABCDE (DAVID ALCOVER) (Aula: Musica)
PCCAST-ABCDE (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
T. art.-ABCDE (MARIA ANTÒNIA OLIVER) (Aula: DIBA)
T. mat.-ABCDE (DAMIANA PILAR JAUME) (Aula: B2)
T. mat.-ABCDE (JUAN MOREY) (Aula: B2)
T. mat.-SSEE (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

RC-ABCDE (LLUIS CELIA) (Aula: A7)
AE-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
08:55 - 09:50

A-C (CATALINA SANSÓ) (Aula: B4)
08:55 - 09:50

Mat.-C (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B4)
RMAT-C (SUSANA DE LA CALLE)
09:50 - 10:45

L. cat.-C (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B4)
09:50 - 10:45

CS-C (MARINA FUSTER) (Aula: B4)
09:50 - 10:45

CN-AB (BARBARA MATAS) (Aula: B1)
CN-SSEE (EMMA SANCHEZ) (Aula: Musica)
CN-BC (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B2)
CN-ABC (MARIA TERESA MORENO) (Aula: B4)
09:50 - 10:45

RTEC-C (LAURA AGOST) (Aula: TECB)
Tecn.-C (ESPERANZA PARERA) (Aula: B4)
09:50 - 10:45

EF-C (PEDRO NAVARRO) (Aula: POLI)
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
11:05 - 12:00

RC-ABCDE (LLUIS CELIA) (Aula: DA)
AE-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
11:05 - 12:00

L. cat.-C (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B4)
11:05 - 12:00

CS-C (MARINA FUSTER) (Aula: B4)
11:05 - 12:00

Mat.-C (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B4)
11:05 - 12:00

PCCAST-ABCDE (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
T. art.-ABCDE (MARIA ANTÒNIA OLIVER) (Aula: DIBA)
T. mat.-ABCDE (JUAN MOREY) (Aula: B2)
T. mat.-ABCDE (DAMIANA PILAR JAUME) (Aula: B2)
T. mat.-SSEE (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
SAL-ABCDE (PEDRO ANDREU) (Aula: B6)
T. mús.-ABCDE (DAVID ALCOVER) (Aula: Musica)
12:00 - 12:55

CN-AB (BARBARA MATAS) (Aula: B1)
CN-ABC (MARIA TERESA MORENO) (Aula: B4)
CN-BC (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B2)
CN-SSEE (EMMA SANCHEZ) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

Tecn.-C (ESPERANZA PARERA) (Aula: B4)
12:00 - 12:55

RANG-C (ANA BELÉN VALLS)
A-C (CATALINA SANSÓ) (Aula: B4)
12:00 - 12:55

CS-C (MARINA FUSTER) (Aula: B4)
12:00 - 12:55

L. cat.-C (MARIA ANTONIA PALOU) (Aula: B4)
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:50

Ed. c.-C (MARIA JOSEP GIBERT) (Aula: B4)
12:55 - 13:50

L. cast.-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
12:55 - 13:50

A-C (CATALINA SANSÓ) (Aula: B4)
13:10 - 14:05

Tecn.-INFC (MARÍA DEL PILAR EGEA) (Aula: B4)
13:10 - 14:05

Mat.-C (JESUS MANUEL CRESPI) (Aula: B4)
     
14:05 - 15:00

L. cast.-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
14:05 - 15:00

Tut.-C (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
     

 

Informació reunió pares 2n ESO C