Horari de curs 2n d'educació secundària obligatòria
Grup A
                                                                                                                 Data 15/09/2016
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

FQ-A (GUILLEM VANRELL) (Aula: B1)
FQ-SSEEAB (EMMA SANCHEZ) (Aula: A3)
08:00 - 08:55

L. cast.-A (MARIA ANGELA SIMARRO) (Aula: B1)
L. cast.-A (TERESA BELLIDO) (Aula: B1)
L. cast.-AREF (MARIA MESQUIDA)
08:00 - 08:55

L. cat.-AREF (APOL·LÒNIA MARIA VENY)
L. cat.-A (PERE GRIMALT) (Aula: B1)
08:00 - 08:55

A-A (NOELIA TORRENT) (Aula: B1)
A-AREF (MARIA CAPO) (Aula: B1)
08:00 - 08:55

Tecn. I-AREF (VALENTÍN PERIS) (Aula: Taller)
Tecn. I-A (MARIA ANTONIA MAS) (Aula: Taller)
Tecn. I-A (CRISTINA CEREZO) (Aula: Taller)
08:55 - 09:50

Tut.-A (JOSEP RAMON BARRULL) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

EF-A (BIEL MASCARÓ) (Aula: POLI)
08:55 - 09:50

L. cast.-AREF (CATALINA ANNA BONNIN)
L. cast.-A (MARIA ANGELA SIMARRO) (Aula: B1)
L. cast.-A (TERESA BELLIDO) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

L. cat.-A (PERE GRIMALT) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

Geog. i hist.-A (MARIA MONSERRAT SUREDA) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

Tut.-A (JOSEP RAMON BARRULL) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

A-AREF (MARIA CAPO) (Aula: B1)
A-A (NOELIA TORRENT) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

FQ-SSEEAB (EMMA SANCHEZ) (Aula: A3)
FQ-A (GUILLEM VANRELL) (Aula: B1)
RFQ-AB (CATALINA MARIA RIERA)
09:50 - 10:45

Mat.-A (MARIA MAGDALENA GELABERT) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

Valors ètics-AB (MIQUEL RIERA) (Aula: A2)
RC-AB (FRANCISCO NOVELLA) (Aula: B1)
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
10:45 - 11:10

Esplai
11:10 - 12:05

Mat.-A (MARIA MAGDALENA GELABERT) (Aula: B1)
11:05 - 12:00

Tecn. I-A (MARIA ANTONIA MAS) (Aula: Taller)
Tecn. I-A (CRISTINA CEREZO) (Aula: Taller)
11:10 - 12:05

Tut.-A (JOSEP RAMON BARRULL) (Aula: B1)
11:10 - 12:05

Tut.-A (NOELIA TORRENT) (Aula: B1)
11:10 - 12:05

SAL-AB2 (JOANA MARIA FONT) (Aula: B3)
Música IAB (JUAN GIMENEZ) (Aula: Musica)
SAL-AB1 (PEDRO ANDREU) (Aula: B1)
12:05 - 13:00

A-A (NOELIA TORRENT) (Aula: B1)
12:05 - 13:00

Geog. i hist.-A (MARIA MONSERRAT SUREDA) (Aula: B1)
12:05 - 13:00

Tut.-A (JOSEP RAMON BARRULL) (Aula: B1)
12:05 - 13:00

FQ-A (GUILLEM VANRELL) (Aula: B1)
FQ-SSEEAB (EMMA SANCHEZ) (Aula: Musica)
12:05 - 13:00

Mat.-A (MARIA MAGDALENA GELABERT) (Aula: B1)
13:00 - 13:55

L. cat.-A (PERE GRIMALT) (Aula: B1)
13:00 - 13:55

Mat.-A (MARIA MAGDALENA GELABERT) (Aula: B1)
Mat.-AREF (FRANCISCO JOSE VICENTE) (Aula: B1)
13:00 - 13:55

SAL-AB1 (PEDRO ANDREU) (Aula: B1)
SAL-AB2 (JOANA MARIA FONT) (Aula: B3)
Música IAB (JUAN GIMENEZ) (Aula: Musica)
13:00 - 13:55

EF-A (BIEL MASCARÓ) (Aula: POLI)
13:00 - 13:55

L. cast.-A (TERESA BELLIDO) (Aula: B1)
L. cast.-A (MARIA ANGELA SIMARRO) (Aula: B1)
L. cast.-AREF (CATALINA ANNA BONNIN)

Informació reunió pares 2n ESO A