Horari de curs 2n ESO
Grup A
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
08:00 - 08:55

L. cat.-A (PAU QUINA) (Aula: B1)
08:00 - 08:55

Tecn.-INFA (MARÍA DEL PILAR EGEA) (Aula: B1)
08:00 - 08:55

Tecn.-A (ESPERANZA PARERA) (Aula: B1)
08:00 - 08:55

CN-AB (BARBARA MATAS) (Aula: B1)
CN-SSEE (EMMA SANCHEZ) (Aula: A8)
CN-BC (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B2)
CN-ABC (MARIA TERESA MORENO) (Aula: B4)
08:00 - 08:55

A-A (ANA BELÉN VALLS) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

EF-A (ANTONIO RICARDO MARTEL) (Aula: POLI)
08:55 - 09:50

SAL-ABCDE (PEDRO ANDREU) (Aula: B6)
T. mús.-ABCDE (DAVID ALCOVER) (Aula: Musica)
T. mat.-SSEE (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
T. mat.-ABCDE (DAMIANA PILAR JAUME) (Aula: B2)
T. mat.-ABCDE (JUAN MOREY) (Aula: B2)
T. art.-ABCDE (MARIA ANTÒNIA OLIVER) (Aula: DIBA)
PCCAST-ABCDE (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
08:55 - 09:50

RC-ABCDE (LLUIS CELIA) (Aula: A7)
AE-A (PAU QUINA) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

L. cat.-A (PAU QUINA) (Aula: B1)
08:55 - 09:50

CS-A (MARIA JOSE BORDOY) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

RTEC-A (LAURA AGOST) (Aula: TECB)
Tecn.-A (ESPERANZA PARERA) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

RMAT-A (SUSANA DE LA CALLE)
Mat.-A (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

CN-SSEE (EMMA SANCHEZ) (Aula: Musica)
CN-AB (BARBARA MATAS) (Aula: B1)
CN-ABC (MARIA TERESA MORENO) (Aula: B4)
CN-BC (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B2)
09:50 - 10:45

L. cast.-A (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B1)
09:50 - 10:45

L. cat.-A (PAU QUINA) (Aula: B1)
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
10:45 - 11:05

Esplai
11:05 - 12:00

AE-A (PAU QUINA) (Aula: B1)
RC-ABCDE (LLUIS CELIA) (Aula: DA)
11:05 - 12:00

L. cast.-A (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B1)
11:05 - 12:00

Ed. c.-A (MARIA JOSEP GIBERT) (Aula: B1)
11:05 - 12:00

Mat.-A (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
11:05 - 12:00

T. mat.-SSEE (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
T. mús.-ABCDE (DAVID ALCOVER) (Aula: Musica)
SAL-ABCDE (PEDRO ANDREU) (Aula: B6)
T. art.-ABCDE (MARIA ANTÒNIA OLIVER) (Aula: DIBA)
T. mat.-ABCDE (JUAN MOREY) (Aula: B2)
T. mat.-ABCDE (DAMIANA PILAR JAUME) (Aula: B2)
PCCAST-ABCDE (ISABEL MARIA RUEDA) (Aula: B4)
12:00 - 12:55

CN-BC (MARIA PAULA VIDAL) (Aula: B2)
CN-ABC (MARIA TERESA MORENO) (Aula: B4)
CN-AB (BARBARA MATAS) (Aula: B1)
CN-SSEE (EMMA SANCHEZ) (Aula: A8)
12:00 - 12:55

RANG-A (NOELIA TORRENT)
A-A (ANA BELÉN VALLS) (Aula: B1)
12:00 - 12:55

L. cat.-A
12:00 - 12:55

CS-A (MARIA JOSE BORDOY) (Aula: B1)
12:00 - 12:55

L. cast.-A (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B1)
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:10

Esplai
12:55 - 13:50

CS-A (MARIA JOSE BORDOY) (Aula: B1)
12:55 - 13:50

A-A (ANA BELÉN VALLS) (Aula: B1)
12:55 - 13:50

Mat.-A (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
13:10 - 14:05

RMAT-A (SUSANA DE LA CALLE)
Mat.-A (BERNAT PIZÀ) (Aula: B1)
13:10 - 14:05

EF-A (ANTONIO RICARDO MARTEL) (Aula: POLI)
     
14:05 - 15:00

L. cast.-A (MARÍA SACRAMENTO SALAMANCA) (Aula: B1)
14:05 - 15:00

Tut.-A (PAU QUINA) (Aula: B1)
     

 

Informació reunió pares 2n ESO A

Mapa