FP PRESENCIAL 2ona Fase

Totes aquelles persones que no han obtingut plaça en el procés o be aquelles que vulguin obtenir una plaça podran consultar les vacants d'aquesta fase el dia 27 de setembre A AQUEST ENLLAÇ.

 

PLACES VACANTS (27/09/2021)

 

Sol·licitud de cita (Obert 28 de setembre)

 

- Alumnes de Mallorca: Mitjançant la cita prèvia que s'obrirà dia 28/09/2021

 

    * Cita prèvia Català

 

    * Cita prèvia Castellà

 

 

                   Llistat definitiu admissió FP - GM (2a FASE) Tècnic Sist. Microinformàtics i Xarxes (Novetat)

                                                        Llistat exclosos admissió FP - GM (2a FASE) (Novetat)

 

                                              AQUÍ PODEU CONSULTAR L'ESTAT DE LA VOSTRA SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ FP

                                                                      

                                                       Llista d'espera admissió FP GM Atenció Pers. Situació Dependència

                                                                                                    

                                                 Llista d'espera admissió FP Bàsica Informàtica i Comunicacions

                                                                       

                                                                   EXCLOSOS ADMISSIÓ FP GM

                                                                                                                               

 

                                              Tràmits d'Admissió a FP Presencial i Dual (Clicau damunt)     ADMISSIO

Tràmits d'Admissió a FP Presencial

El tràmit d'FP Presencial romandrà obert de l'1 al 7 de Setembre.

El tràmit d'FP a Distància romandrà obert de l'1 al 15 de setembre.

Informació del Procés d'Admissió Presencial

Informació del Procés d'Admissió DUAL

Informació del Procés d'Admissió FP a Distància

Manuals

Manual Procés Admissió 2020.pdf Resum procés d'admissió FP presencial

Manual Procés Admissió FP Dual 2020.pdf Manual Procés Admissió FP Dual

Enllaços d'interès

Pàgina Web Recuperació de contrasenya (mares i pares)
Pàgina Web Alta al registre Cl@ve>

 

Es recomana que preferiblement faceu el tràmit mitjançant usuari (cl@ve/Gestib/Caib) per a la vostra comoditat i evitar anar presencialment al centre i evitar aglomeracions a les secretaries.

  

Accés mitjançant Usuari (cl@ve/gestib/caib)   Accés sense usuari

català

castellano

 

català

castellano

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Proposta d'incorporació d'alumnes a FP Bàsica (català)

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)


Accés mitjançant Usuari (cl@ve/gestib/caib)   Accés sense usuari

català

castellano

 

català

castellano

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (només per accés ALTRES VIES) (català | castellano)


Accés mitjançant Usuari (cl@ve/gestib/caib)   Accés sense usuari

català

castellano

 

català

castellano

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (només per accés ALTRES VIES) (català | castellano)

 
 

        CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS D'FP (CURS 2021-2022). Règim presencial.

           Podeu descarregar el calendari a aquest enllaç (Clicau damunt).

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

a partir de dia 30 de juliol

2a Fase:     Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment)
                    grup 1 (persones sense plaça al juny),
                    grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació)
                    i grup 3 (els que volen fer millora d’opció i sol·licitants nous).

De l’1 al 7 de setembre

Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació.

7 de setembre

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

8 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses (sense adjudicació) del grup 1 (sense plaça juny), grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació) i grup 3 (fora de termini i els que volen fer millora d’opció).

14 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions.

14, 15 i 16 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb assignació de les placesvacants

22 de setembre

Matrícula de les persones que han obtingut plaça al cicle formatiu o mòduls sol·licitats.

22 i 23 de setembre

Inici de les activitats lectives

24 de setembre

Inici de les cites de les persones sense plaça, adjudicacions i matrícula als

centres.(Prèvia petició de cita a escolarització d’FP.)

28 de setembre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.

De l’1 al 15 d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.

15 d’octubre