PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ (Clicau damunt)

        

                                                          

         CURS 2020/21

         Documentació a presentar al centre educatiu per a la inscripció a la Prova d'accés de grau mitjà:

          (Clicau damunt per descarregar la documentació)

                   

PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FP

Requisits

Tenir 17 anys complerts o complir-los  dins el 2021

Període d’inscripció

del 3 al 17 de març de 2021

On presentar la inscripció?

a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova

Centres on es fa

• IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
• IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
• IES Son Pacs (Palma)
• IES Guillem Sagrera (Palma)
• IES Marratxí (Marratxí)
• IES Calvià (Calvià)
• IES Llucmajor (Llucmajor)
• IES Inca (Inca)
• IES Alcúdia (Alcúdia)
• IES Mossèn Alcover (Manacor)
• IES Llorenç Garcias i Font (Artà)

Publicació de la llista provisional de persones admeses

23 de març

Termini per formular reclamacions a la llista provisional:

24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses:

13 d'abril

 

Quan es realitzaran les proves?

12 i 13 de maig de 2021

 

a) Dia 12 de maig:
–  15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 13 de maig:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 

20 de maig

Quin preu tenen les proves? 

Com he de pagar-ho?

23,25 euros

pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB:https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx


     
 
                                       PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR
        
         Documentació a presentar al centre educatiu per a la inscripció a la Prova d'accés de grau superior:
          (Clicau damunt per descarregar la documentació)

PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'FP

Requisits

Tenir 19 anys complerts o complir-los  dins el 2021

Període d’inscripció

del 3 al 17 de març de 2021

On presentar la inscripció?

a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova

Centres on es fa:

 

a) Opció d’humanitats i ciències socials:

—    IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.
—    IES Ramon Llull (Palma).
—    IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.
—    IES Berenguer d’Anoia (Inca).
—    IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.
—    IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).
—    IES Sa Blanca Dona (Eivissa).

b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:

⦁    IES Josep Maria Llompart (Palma).
⦁    IES Son Rullan (Palma).
⦁    IES Albuhaira (Muro).
⦁    IES Felanitx (Felanitx)
⦁    IES Cap de Llevant (Maó).
⦁    IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).
 
c) Opció de ciències i tecnologia:

⦁    IES Politècnic (Palma).
⦁    IES Emili Darder (Palma).
⦁    IES Berenguer d’Anoia (Inca)
⦁    IES Manacor (Manacor)
⦁    IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).
⦁    IES Isidor Macabich (Eivissa).
  

Publicació de la llista provisional de persones admeses

23 de març

Termini per formular reclamacions a la llista provisional:

24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.

Llista definitiva de persones admeses:

13 d'abril

Quan es realitzaran les proves?

 

a) Dia 12 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

 
b) Dia 13 de maig:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 

20 de maig

Quin preu tenen les proves? 

Com he de pagar-ho?

34,87  euros

pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB:https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx